Nettstasjoner

Nettstasjoner fra ABB

ABB produserer nettstasjoner ved sin fabrikk i Skien. Norsk Transformator leverer et betydelig antall transformatorer til Skien for innmontering i kiosk, før de sendes ut til kunde.
Ønsker Du leveranse av komplett løsning av transformator og kiosk, ta kontakt med ABBs salgsapparat.

 

Nettstasjoner fra Satema

Anleggstransformatorer SATEMA har siden 1985 vært en stor produsent av spesialbygde transformatorstasjoner til bygge- og anleggsbransjen. Alle kioskene er bygd etter de samme prinsipper og utførelse. Trafostørrelsen varierer fra 100 kVA til 2000 kVA. Vi har i dag 4 ulike hovedtyper av anleggskiosker:

1. Matestasjoner
22-11 kV /5,7-11 kV ± 2 x 5%- Trafoytelser fra 500 kVA til 2000 kVA- SF6 høyspentbryteranlegg- Jordfeilovervåking

2. Fordelingsstasjoner
11-22 kV / 0,23-0,4 kV ± 2 x 5%- Trafoytelser fra 315 – 1600 kVASF6 høyspentbryteranlegg- Lavspentfordeling: Effektbrytere eller SLK sikringslister 

3. Tunnelstasjoner
5,7-11 kV / 690-1000V- 11-22 kV / 690-1000V- Trafoytelser 500 kVA til 1000 kVA- Sekundærtrafo 63 kVA 690V/1000V/400V- SF6 høyspentbryteranlegg- Fordeling 690V/1000V: 2-3 avganger for borerigger med jordfeilovervåking- Fordeling 400V: Stikkontakter 1fas og 3fas

4. Minikiosker
230V-400V / 400V-690V-1000V med nullpunktsregulering og full ytelse på sekundær spenning- Trafoytelser fra 100 kVA til 800 kVA- Fordeling 690/1000V: 2 avganger for borerigger med jordfeilovervåking.

1. Matestasjoner
- 22-11 kV /5,7-11 kV ± 2 x 5%
- Trafoytelser fra 500 kVA til 2000 kVA
- SF6 høyspentbryteranlegg
- Jordfeilovervåking
2. Fordelingsstasjoner
- 11-22 kV / 0,23-0,4 kV ± 2 x 5%
- Trafoytelser fra 315 – 1600 kVA
SF6 høyspentbryteranlegg
- Lavspentfordeling: 
Effektbrytere eller SLK sikringslister
  3. Tunnelstasjoner
- 5,7-11 kV / 690-1000V
- 11-22 kV / 690-1000V
- Trafoytelser 500 kVA til 1000 kVA
- Sekundærtrafo 63 kVA 690V/1000V/400V
- SF6 høyspentbryteranlegg
- Fordeling 690V/1000V: 2-3 avganger for borerigger med jordfeilovervåking
- Fordeling 400V: Stikkontakter 1fas og 3fas
4. Minikiosker
- 230V-400V / 400V-690V-1000V med nullpunktsregulering og full ytelse på sekundær spenning
- Trafoytelser fra 100 kVA til 800 kVA
- Fordeling 690/1000V: 2 avganger for borerigger med jordfeilovervåking