Siste nytt

Troms Kraft Nett 2020.

3 stk 2 MVA med under 1000ltr montert i samme traforom hos Troms Kraft Nett.

Løsningen inkluderer EcoSmart sensordocking for digital overvåking av temperatur, gass og oljenivå.

Monteringen er utført av Frost Kraftentreprenør AS.

 

Plexiglass skjerming

Skinnepakke dekket 360 grader av plexiglass type høy fra fabrikken. Levert sammen med trafoene.

 


Eldre nyheter:

Fredag 19.10. hadde vi gleden av å være vertskap for 3.års studentene ved elkraft hos NTNU.

Vi har gjennom flere år samarbeidet med NTNU om denne ordningen. Gjennom fabrikkbesøket får de både se og høre hvordan en transformator er bygget opp.

Vi gir dem også litt påfyll om spenningskvalitet og netteiers utfordring i denne sammenheng, samt  mulighetene for regulering med ny teknologi.

Fantastisk interesserte ungdommer. Takk for en givende dag. Det er disse ungdommene som skal bidra til å  utvikle vår framtidige infrastruktur innen elkraft.

Reidar Tjeldhorn viser 3.års elkraft-studentene fra NTNU rundt om i fabrikken

TESTING AV NYUTVIKLET 2 VEIS SPENNINGSREGULATOR HOS ENEL I ITALIA

Enel er i dag et av Europas’s største nettselskaper med ca 73 millioner abbonenter.

Vi har siden januar arbeidet med å utvikle en 2 veis Magtech spenningsregulator som kan håndtere to veis energiflyt i nett.


Prototypen ble ferdigstilt i august, og vi ønsket den testet i ENEL’s nett, som har etterspurt en slik løsning. Spenningsregulatoren er nå installert, og sender måledata som viser 2 veis flyt i det aktuelle målepunktet. Nå skal denne testen gjennomføres over et avtalt tidsrom. ENEL gjennomfører også egne spenningsmålinger i tilknytning til regulatoren. Så langt er ENEL meget fornøyd med det de har sett av vår prototype. Gianni Andreella (globalt ansvarlig for valg og implementasjon av spenningsregulatorer hos Enel, helt til venstre på bildet) ytret sågar ønske om å få undertegnede med til Peru i januar for å hjelpe dem å promotere Magtechs løsninger overfor sine lokale avdelinger der. Har du spørsmål om vår 2 veis spenningsregulator, ta kontakt med undertegnede.

Reidar Tjeldhorn
Teknisk sjef
Epost: reidar.tjeldhorn@nortrafo.no

Lyse Elnett er i full gang med å installere de rundt 30 nettstasjonene i Stavanger og Sandnes som skal utstyres med ekstra instrumentering, sensorer og smarte transformatorer fra ABB og Norsk Transformator. Prosjektet har av forskjellige årsaker blitt noen måneder forsinket, men Lyse regner med at det meste skal være på plass før jul. – Det er et krevende prosjekt å gjennomføre, spesielt i Stavanger sentrum, med mange krevende kunder som ikke skal ha for mye driftsforstyrrelser, sier prosjektleder Oddvar Fuglestad hos Lyse Elnett. Mange næringsdrivende berøres av prosjektet, ikke minst butikker og hoteller. – Vi er nødt til å kutte strømmen i korte perioder om nettene for å få på plass nytt utstyr og kople om. Utfordringen ligger i å gjøre dette så kortvarig som mulig og finne de periodene med minst bryderi for kundene, sier han.

Spare 500 GWh
Prosjektet med en budsjettramme på i underkant av 40 millioner kroner er støttet av Enova med 14,6 millioner kroner. Det overordnede målet er å spare 500 GWh årlig. 25 av nettstasjonen ligger geografisk samlet i Stavanger sentrum og omfatter om lag 1300 nærings- og husholdningskunder. Ca 120 av disse har et årlig forbruk over 100.000 kWh. I tillegg kommer fem nettstasjoner i Sandnes. Mange av nettstasjonene er gamle og utrangerte og skulle skiftes uansett. ABB er med i prosjektet som leverandør av utstyr og systemer. De fleste nettstasjonene skal være ferdig ombygd og instrumentert i løpet av 2016, og anleggene skal være klare i operasjonell drift i løpet av neste sommer. Andre prioriteringer i prosjektet er kartlegging av styringer, gjennomgang av signaler og målinger som skal inn i de forskjellige systemene, verifisering av lastflyt og verifisering av data. – Vi tror vi skal klare å oppfylle en av driftsoperatørenes gamle drømmer; det selvreparerende distribusjonsnettet, eller automatisk omkopling ved feil, sier Åshild Helland hos Lyse Elnett til Energiteknikk.

Les mer på «Smarte Stavanger sentrum» fra Energiteknikk nr. 6-16. (PDF-dokument)

Norsk Transformator har utviklet sensorovervåking av transformatorer for å kunne tilfredsstille informasjonsbehovet i de kommende smartnett løsninger.

 EcoSmart Sensor Docking:  fjernovervåker transformatoren   
En transformator med Sensor Docking   
Hvorfor fjernovervåke?  Utnytte ressursene bedre.  Realtime overvåking av temperatur trykk og etc.   
Man har overdimensjonerte transformatorer for å tåle toppene.    
Online kontroll.  Sanntidskontroll  Tilstandskontroll   
Forteller hvor mye belastning  den utsettes for.  Logg  Historikk – loggfører historisk data  Historisk data – driftsforholdene – for stor transformatorer – kan uttnytte ressusene bedre. Informasjon om rest levetida.  Umiddelbare hendelser – trykk forandring – for lavt olje nivå.   
Varsel – mottar varsel   
Hva gir dette? 
• Sanntids overvåking • Varsler avvik fra normal driftsstatus • Alarmer ved kritiske avvik  eller feil • Sporing av feilkilder  • Mulighet for bedre utnyttelse av transformatoren   
EcoSmart 
Transformer   
 
Sensorenhet oppbygging   
Både 
3D og 2D 
– 
på hver sin side   
Det visuelle 
– 
i brosjyre – 
hvordan enheten fremstår  
Datablad info. 
– 
skjematisk oppsett  
EcoSmart Sensor Docking  Modulens funksjoner    • Temperatur i oljen  • Lavt oljenivå og kritisk lavt oljenivå • Trykket i transformatorkassen 

EcoSmart Sensor Docking - fjernovervåker transformatoren   

• Sanntids overvåking
• Varsler avvik fra normal driftsstatus
• Alarmer ved kritiske avvik  eller feil
• Sporing av feilkilder  
• Mulighet for bedre utnyttelse av transformatoren   
• Temperatur i oljen  
• Lavt oljenivå og kritisk lavt oljenivå
• Trykket i transformatorkassen 

Se produktark her

Norsk Transformator har kjøpt Magtech

Norsk Transformator AS har gleden av å informere kunder og forretningsforbindelser om at selskapet har kjøpt 100% av aksjene i Magtech AS. Oppkjøpet er i tråd med vår langsiktige strategi der målet er å være den mest «kompetente og konkurransedyktige bedrift innen fordelingstransformatorer i Skandinavia». Magtech blir med dette oppkjøpet en del av Nortrafo familien, og det videre arbeidet med å industrialisere produktene vil starte umiddelbart.


Les pressemelding her

Les artikkel på energibransen.no her 

Høsten 2015 besøkte 50 bachelorstudenter fra studieretningene Elkraft og Fornybar energi bedriftene NTE, Norsk Transformator, Demo Steinkjer og Tranamarka energipark i Steinkjer. I tillegg fikk de informasjonsbolker fra Steinkjer Næringsselskap og VRI-Trøndelag om bedriftsetablering og finansieringsmuligheter for student–bedrifts-samarbeid.

Formålet med det tre dager lange studieopplegget var å gi studentene en smak på det praktiske arbeidslivet, både når det gjelder kunnskapsbruk, mulige studentoppgaver og framtidige jobbmuligheter.

Les mer her 

Norsk Transformator søker operatører

På grunn av økende oppdragsmende og noe naturlig avgang, ønsker vi å styrke vår kapasitet innen vikling. Nå skal vi ansette viklere til vår transformatorproduksjon i Steinkjer. Vi ønsker oss personer med fagkompetanse innen elektrofaget. Bli med på den videre utviklingen av en spennende og unik industriproduksjon i Steinkjer. Vi er 50 engasjerte medarbeidere i bedriften, og gleder oss til å få DEG med på laget. Ta kontakt med produksjonssjef Harry Alstad.

Fylkestinget besøkte Norsk Transformator

Onsdag 02.12.2009 fikk Norsk Transformator besøk av Fylkestinget i Nord Trøndelag og deler av fylkesadministrasjonen. Besøket var arrangert av Steinkjer kommune, som denne gang var vertskommune for desembertinget. Gruppen på ca 50 personer fikk en god innføring i Norsk Transformators drift og strategiske utfordringer. Besøket ble avsluttet med omvisning i produksjon. På bildet ser vi fylkesråd Alf Daniel Moen, ordfører i Snåsa, Vigdis Hjulstad Belbo og Steinkjerordfører Bjørn Arild Gram i samtale med Norsk Transformators operatører, Rolv Nilsen.Håkon Krogstad fra Norsk Transformator informerer en gruppe av fylkestinget i Nord Trøndelag.

Forsamlingen viste en stor interesse for bedriftens produksjonsprosesser og ferdigvare. På bildet til høyre studeres overflatebehandlingen av transformatorkassen før den er klar for pulverlakkering.
Kassen "slipes" av små stålkuler som med blåseteknikk treffer kassens overflate. Denne behandlingen gir meget godt feste for den etterfølgende lakkeringsprosess. 


 

Utviklingsarbeid i samarbeid med Sintef og TfoU

Et unikt produkt skal bli enda bedre..........

Det er igangsatt et nært samarbeid med viktige kompetansemiljø, for å videreutvikle NTs produksjon  og markedsutvikling av transformatorer. Samarbeidet vil være prosjektorientert og flere utviklingsprosjekter
 er allerede startet opp.

Enkelte av prosjektene vil involvere noen av våre avtalepartnere. Dette fordi kundens ønsker og behov skal være en vesentlig del av grunnlaget for videre utvikling av produktene.